rss theo dõi đọc Rss Theo Dõi Đọc

Thủ tục đơn giản để vay tiền nhanh từ cá nhân và doanh nghiệp cho doanh nghiệp đi vay

Thủ tục đơn giản để vay tiền nhanh từ cá nhân và doanh nghiệp cho doanh nghiệp đi vay

Công ty bạn đang thiếu tiền và phải đi vay tiền nhanh trong ngày của cá nhân hoặc công ty khác để bổ sung. Khi đó cần phải làm những thủ tục gì? Chắc hẳn đâu phải ai cũng có thể biết thì sau đây , Vaynong12h xin hướng dẫn cách làm thủ tục vay tiền nhanh của cá nhân, doanh nghiệp  như sau:
Căn cứ theo Điều 6 Chương 2 của Nghị định 222/2013 NĐ-CP về giao dịch tài chính của doanh nghiệp :
“1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi cho vay và vay lẫn nhau.”

Thủ tục vay tiền nhanh cho doanh nghiệp - vaynong12h.com
Thủ tục vay tiền nhanh cho doanh nghiệp

Theo đó:
1. Thủ tục vay tiền nhanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
− Hợp đồng vay tiền hoặc biên bản vay mượn tiền
− Chứng từ ngân hàng chứng minh : uỷ nhiệm chi
2. Thủ tục vay tiền nhanh giữa doanh nghiệp với cá nhân
− Hợp đồng vay mượn tiền .
− Phiếu thu tiền nếu chuyển khoản càng tốt.
− Biên bản kiểm kê tiền mặt (kiểm đếm số lượng ).
3.Thủ tục vay tiền nhanh giữa cá nhân cho vay và cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp
_CMND Bản Gốc (Số CMND phải trùng khớp với số CMND trong Hộ Khẩu, không mất nét , tẩy xóa) .
_Hộ Khẩu Bản Gốc .
Vì cá nhân không phải là pháp nhân nên không bị chịu ràng buộc về mặt pháp lý như doanh nhiệp. Cá nhân có quyền xử lý và sử dụng các tài sản của mình với các mục đích chủ quan và khác quan. Như vậy , trường hợp này dùng tiền mặt vẫn được chấp thuận và chỉ cấm vận vay bằng tiền mặt giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp , giữa cơ quan tín dụng với doanh nghiệp.

Vaynong12h.com – Cung cấp giải pháp vay tiền nóng,vay tín chấp,vay tiền nhanh trong ngày cho doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh
Gọi tư vấn : Kim Anh - 0902.633.586